EKV – October 5 – Artistic Agency

september 27, 2017

Klaar-en-Bart_web_kl

Artistic Agency

A join-in conversation by Klaar van der Lippe, Bart Stuart, Erik Hagoort, Sebastian Olma.
Club Solo, Kloosterlaan 138, Breda
Thursday, October 5
3-5 pm

The term agency experiences a certain renaissance within the art world. Several artists refer to themselves as ‘agents’ or even ‘agencies’. ‘Artistic agency’ is at the core of the programme of the new Master Institute of AKV|St. Joost in Den Bosch.

Where does the recent popularity of the term come from?

Agency in general refers to the capacity of humans to act within given circumstances. By applying the word agency to themselves, artists point to their capacity to act not only within circumstances but also thanks to circumstances.

How does agency relate to the much contested term autonomy? Autonomy suggests that as an artist one can set one’s own rules regardless of circumstances. Agency takes into account that to act as an artist is to make things happen within and with a given situation.

How do artists work with given conditions?

Let’s gather in the exhibition JUST PRACTICE! by Klaar van der Lippe and Bart Stuart at Club Solo, and think together about agency and art.

Be welcome!

——————————————–

This event is part of the side programme of the Club Solo 13 presentation JUST PRACTICE! by the artists’ duo Klaar van der Lippe and Bart Stuart.

See:

www.clubsolo.nl
www.burospelenblog.nl

Sebastian Olma is Professor Autonomy at the Centre for Art, Design & Technology at Avans University

Erik Hagoort teaches at the master fine art course of AKV|St. Joost, He is a member of the Autonomy Research Group at the Centre for Art, Design & Technology, Avans University, where he conducts a research project on artistic agency

Foto: Philippe McIntyre


13 oktober – Doctoraatsverdediging Erik Hagoort

september 21, 2017

Ik weet niet wat jij gaat zeggen.
Samen hardop nadenken. Onbekommerd spreken.

Op een niet-polemische wijze met elkaar in gesprek zijn.
Hoe kan je een gedachte gastvrij ontvangen?
Je weet niet wat de ander gaat zeggen.

Je weet niet altijd wat je zelf gaat zeggen.

In zijn proefschrift ‘Ik weet niet wat jij gaat zeggen’ geeft Erik Hagoort een beeld van wat er hardop werd gedacht tijdens bijeenkomsten die hij initieerde. In essays bouwt hij voort op gedachten over nabijheid van onder anderen Ilse Bulhof, Emmanuel Levinas en Cornelis Verhoeven. De teksten bevatten ontwapenende gedachtegangen die aanzetten tot verder denken over facetten van ontmoeten: onbekommerdheid, gêne, verwondering en verantwoording.

Ik weet niet wat jij gaat zeggen is de uitkomst van Hagoorts doctoraatsonderzoek in de kunst (2014-2017) aan de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, verenigd in ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts). Een voorbereidende fase (2009-2011) van het onderzoek werd ondersteund door het lectoraat beeldende kunst van de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in ‘s Hertogenbosch, begeleid door Camiel van Winkel.

Erik Hagoort is momenteel voor één dag per week als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Autonoom Maken van het Expertisecentrum Kunst & Vormgeving.

PRAKTISCH 
Datum: 13 oktober 2017
Locatie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Tijdstip: 13.00 – 15.30, deuren open vanaf 12.00
Promotoren: Arthur Cools, Nico Dockx
Juryleden: Voebe de Gruyter, Marijke Hoogenboom, Geert Lernout, Dieter Lesage.
Voorzitter: Henk de Smaele

Taal: Nederlands

‘Ik weet niet wat jij gaat zeggen’ is vanaf 13 oktober verkrijgbaar bij Jap Sam Books: www.japsambooks.nl
De Engelse editie, ‘I Don’t Know What You Are Going To Say’, is verkrijgbaar begin december 2017. Vertaling: Gregory Bal


12 oktober – Studium Generale EKV

september 19, 2017

Into the Wild – Donderdag 12 oktober 2017
12.30 – 20.00 uur
AKV|St.Joost, Paralleleweg 21 – ‘s-Hertogenbosch

Op 12 oktober 2017 gaan AKV|St.Joost en de twee CMD-opleidingen van Avans Hogeschool Into the Wild. Tijdens deze editie van Studium Generale onderzoeken studenten samen met kunstenaars, ontwerpers en docenten hoe de context van een academie zowel beperkingen opwerpt als mogelijkheden biedt om betekenis te geven aan de wereld buiten de academiemuren.

Studenten kunnen deelnemen aan 20 veldonderzoeken op diverse locaties in het academiegebouw en daarbuiten zoals in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en bij IKEA. Aan het einde van de dag is er een pop-up expositie met de resultaten van de dag.

Programma

  • 12.30 Inloop AKV|St.Joost, Parallelweg 21, ‘s-Hertogenbosch
  • 13.00 Opening met lezing door kunstenaar Melle Smets
  • 14.00 Veldonderzoeken, informatie en aanmelden op studiumgenerale2017.avans.nl
  • 18.00 Afsluiting met pop-up expositie van de resultaten uit de veldonderzoeken, foodtrucks, Vloeibar, BYOB en DJ
  • 20.00 Einde

Veldonderzoeken hebben een beperkt aantal deelnemers, dus (ben je student van AKV|St.Joost, CMD Breda of CMD Den Bosch) meld je dan zo snel mogelijk aan voor 1 van de 20 veldonderzoeken op studiumgenerale2017.avans.nl

Expertisecentrum voor Kunst, Vormgeving en Technologie
Namens lector Michel van Dartel

Into the Wild is een initiatief van het Expertisecentrum voor Kunst, Vormgeving en Technologie van Avans Hogeschool. Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen de academies voor Kunst en Vormgeving (AKV|St.Joost), Communicatie & User Experience (CMD, ACUE) en Industrie en Informatica (CMD, AI&I). Into the Wild wordt georganiseerd onder regie van het lectoraat Mensgericht Creëren.


EKV-lector Olma lid van commissie Raad voor Cultuur

augustus 16, 2017

Lector Sebastian Olma is toegetreden tot de commissie Ontwerpsector van de Raad voor Cultuur.

p_sebastian-olma_330
De commissie Ontwerpsector houdt zich bezig met de toekomstvisie van de Ontwerpsector vanuit drie perspectieven op cultuur (het artistieke, het maatschappelijke en het economische). In haar adviesaanvraag heeft de minister een aantal specifieke vragen over de ontwerpsector gesteld, onder andere over de afbakening van de deelsector e-cultuur.

Om tot een advies te komen, organiseert de commissie een aantal expertmeetings en interviews met smaakmakers, deskundigen en belanghebbenden uit de sector. Ook neemt de commissie zich voor om de ontwerpsector breed te bevragen via bijvoorbeeld een enquête, waarin de mogelijkheid wordt geboden om een bijdrage te leveren en een statement te formuleren.

De commissie brengt eind 2017 een preadvies uit over de Ontwerpsector. De Raad voor Cultuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies aan de minister. De verzamelde sectoradviezen vormen met elkaar één van de drie bouwstenen voor de discussie die volgend jaar wordt gevoerd over het cultuurbestel na 2020.


EKV-related – Geen voorgeprogrammeerde disruptie maar furieus onderwijs voor creatievelingen

juli 25, 2017

Het boek In Defence of Serendipity: For a Radical Politics of Innovation van EKV-lector Sebastian Olma verscheen in December 2016 en kwam mede tot stand door een fellowship bij het Amsterdamse Instituut voor Netwerkcultuur.  Eke Rebergen schreef navolgende review over het boek. Eke is kenniskringlid van het lectoraat Autonoom Maken en docent bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch.

leadImage_large

Sebastian Olma wil in zijn boek In Defence of Serendipity de creatievelingen tot de orde roepen. Terecht, zo wil ik hieronder betogen. Innovatie, disruptie, beloftevolle nieuwe samenwerkingsvormen, deel-­economie idealen: hou op met die zogenaamd visionaire beloften! Ondanks de goede bedoeling die achter deze beloften schuilen, benadrukt Olma dat dergelijke termen juist de greep van grote commerciële bedrijven en het programmatische denken over cultuur en media in al zijn vormen versterkt. Het creëert eenheidsworst, het denken vervlakt en de verstikkende status quo wordt er enkel mee bevestigd. Al die innovatie en disruptie zijn precies waar de grote bedrijven op floreren, disruptie ís het dominante programma geworden. Creatievelingen moeten daarom radicaliseren. De goede intentie achter de beloften kan enkel geradicaliseerd nog kans van slagen hebben. Opdat er nog zicht blijft op nieuwe, verrassende, spannende resultaten; dat er tegenkrachten gemobiliseerd worden, en dat we in ieder geval de mogelijkheid houden dat we elke dominante hype, trend of hippe werkwijze (altijd weer) doorbreken.

Lees de complete review over In Defence of Serendipity.


The Value of Waste

juli 24, 2017

The manuscript, The Value of Waste, of Michel van Dartel and Anne Nigten is posted on the Leonardo JustAccepted page, hosted by MIT Press. It will be published in one of the next issues of Leonardo.

Leonardo

This paper argues that a first step in finding a sustainable solution for the pressing global issue of ‘waste’, is to consider waste a value attribution rather than a material condition. Doing so means a shift in focus from finding more efficient ways to ‘clean up the mess’ to changing the way in which value is attributed to things. The paper looks at a selection of recent literature on value systems to identify useful concepts and theory for a value-based solution to waste and proposes to probe such potential solutions through art and design.

More information or access to the (paid) PDF-version.

Collaboration 
The Value of Waste is the result of a collaboration from Michel van Dartel with Anne Nigten, lector Design for Network Ecologies, Rotterdam University of Applied Sciences. Anne Nigten is also a member of the advisory board of the Expertise Centre for Art and Design, Avans University of Applied Science.

 


Start lectorenplatform voor kunst, wetenschap en technologie

juli 18, 2017

De aanvraag voor de realisatie van een nieuw lectorenplatform op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie is door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA positief beoordeeld.


Samenwerking

Lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (AHK) bundelden hun krachten met mede-lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Dick Rijken (Haagse Hogeschool), Michel van Dartel (Avans Hogeschool), Monique Pijls en Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam) en Anne Nigten (Hogeschool Rotterdam). Ook werd samengewerkt met CLICKNL.

Doel van het platform
Het nieuwe lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De ambitie is om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen. Het platform wil daarom praktijkbeoefenaars, wetenschappers en docenten uit verschillende sectoren en disciplines bijelkaar brengen. De opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars zijn een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en beroepsonderwijs.

Samenwerking en activiteiten
Het platform zoekt naar samenwerking om onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie binnen verschillende sectoren te bevorderen. Concrete activiteiten van het platform zijn het organiseren van themabijeenkomsten en ‘designathons’. Ook wordt een digitale bronnenbank gelanceerd met voorbeelden van interdisciplinaire ontwerppraktijken.