LVR – reader Visuele Instructies

februari 27, 2014

reader visuele_instructies omslag v1.2

Visuele instructies
samenstelling: Annemarie Quispel

Visuele instructies, ook wel visuele gebruiks­aanwijzingen genoemd, zijn combinaties van beeld en tekst die inzichtelijk maken hoe bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Vaak gaat het om aanwijzingen hoe een apparaat moet worden bediend, of hoe een meubel in elkaar gezet moet worden. Ze kunnen een bron van ergernis zijn, indien het apparaat te ingewikkeld is voor een inzichtelijke instructie, of wanneer de handleiding slecht is ontworpen. Maar ze kunnen, mits goed ontworpen, het leven ook vergemakkelijken.
Visuele instructies zijn geen moderne uitvinding. De oudst bekende handleidingen dateren uit de 15e eeuw. Maar ze hebben wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt, niet in de laatste plaats vanwege technologische ontwikkelingen, die de complexiteit van producten steeds groter hebben gemaakt. Het is daarom des te opmerkelijker dat er zo weinig toegankelijke literatuur bestaat over visuele instructies.
Deze reader begint met een overzicht van een groot aantal verschillende typen visuele instructies met uiteenlopende uitgangspunten (Mijksenaar). In het volgende artikel wordt ingegaan op de relatie tussen de complexiteit van een product en de inzichtelijkheid van de gebruiksaanwijzing (De Bruin). Apparaten spreken vaak niet voor zichzelf; daarom hebben we zelfs voor ogenschijnlijk eenvoudige producten vaak een instructie nodig. Het derde artikel illustreert de belangrijke rol die visuele instructies spelen in ons dagelijks leven (Westendorp). Artikel 4 zoomt in op de manier waarop men bij het ontwerp van gebruiksaanwijzingen rekening moet houden met de beoogde gebruikersgroep, in dit geval ouderen (Van Horen). Vervolgens gaat artikel 5 nog iets verder in op de gebruikers van visuele instructies en de impact die slechte ontwerpen kunnen hebben (Schriver). De reader besluit met een historisch overzicht van visuele instructies (Gombrich).

Inhoud:

Paul Mijksenaar, Piet Westendorp
De vorm is de instructie / Hoe leg ik dat uit?
pp 34-49 uit:
Hier openen. De kunst van de visuele instructies, Keulen: Könemann, 1996

Ellen de Bruin
Hartstikke blij en meteen aan de slag gaan
pp 31 (bijlage Wetenschap & Techniek) uit:
nrc-Handelsblad 1 maart 2001, Amsterdam: pcm uitgevers, 2001

Piet Westendorp
Een voortdurende intelligentietest
pp 5-15 uit:
Gebruiksaanwijzingen, Eindhoven: Instituut Vervolgopleidingen-tue, 1993

Floor van Horen
De ‘beste’ gebruiksaanwijzing voor ouderen
pp 11-16 uit:
tekst[blad] 3, jaargang 7, Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001

Karen A. Schriver
The Impact of Poor Design: Thinking about Ourselves as Users of  Texts and Technology
pp 209-223 uit:
Dynamics in Document Design New York etc.: John Wiley & Sons, 1997

Ernst Gombrich
Pictorial Instructions
pp 26-45 uit:
Images and Understanding, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)


LVR – reader Research into Visual Communication

februari 27, 2014

omslag_reader_researchviscom

Research into Visual Communication
samenstelling: Annemarie Quispel

The aim of scientific research is usually not to be of direct practical use. In some domains it certainly is aimed at solving problems: research aimed at curing diseases, or finding sustainable ways of producing energy. Usually the primary goal of scientific research is knowledge: knowledge to form or test theories about how the world functions and why.
In graphic design or visual communication there isn’t a lot of scientific knowledge yet. Graphic designers use visual means to convince a public of something, to inform people, to explain or to promote things. One and the same message can be designed in a lot of different forms. Which form works better than another, we don’t know. Or rather, we have ideas about it, based on intuition and experience, but generally, those ideas have never truly been studied and tested.

Research in this area is upcoming, but by far not ubiquitous yet. What has been done since a number of decades, though, are quite a lot of studies (especially within psychology) after the influence of perception and cognition on the way we visualize information and interpret visual information.
In this reader five texts have been gathered that are illustrative of the types of scientific research that is being and has been done, which can inform and ground visual communication. Perhaps not in a straightforward, practically applicable way, but more in our thinking about design and understanding the effects of it.
In the first text Friedman clarifies the importance of theory construction for the design disciplines. The second article shows how knowledge of cognitive processes is relevant in the development of visualization techniques that meet the natural ways people perceive and interpret things. In the third article the author shows how people have used graphics since ancient times to extend memory and enhance ease of information processing, and explains the way these diagrams communicate. The fourth text is an example of current scientific research aimed at the practical application of scientific insights in the form of design principles. The fifth article, to conclude with, shows the influence of aesthetics on the usability of visual information.

Inhoud:

Ken Friedman
Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods
pp 507-522 in:
Design Studies 24 (6), 2003

Mary Hegarty
The Cognitive Science of Visual-Spatial Displays: Implications for Design
pp 446-462 in:
Topics in Cognitive Science 3 (3), 2011

Barbara Tversky
Some Ways that Maps and Diagrams Communicate
pp 72-79 in:
Lecture Notes in Computer Science volume no. 1849, Spatial Cognition II, 2000

Maneesh Agrawala, Wilmot Li, Floraine Berthouzoz
Design Principles for Visual Communication
pp 60-69 in: Communications of the ACM, 54 (4), 2011

Nick Cawthon, Andrew Vande Moere
The Effect of Aesthetic on the Usability of Data Visualization
pp 1-9 in: 11th International Conference Information Visualization (IV’07), 2007

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)


LVR – reader Het carrièreverloop van grafisch ontwerpers

februari 27, 2014

omslag_reader_carriere

Het carrièreverloop van grafisch ontwerpers
samenstelling: Bart Eerden

Uit de interviews die het Lectoraat Visuele Retorica tussen 2007 en 2012 met grafisch ontwerpers hield, leek er een patroon te zijn dat de levensfase koppelde aan professionele activiteiten. Na een bachelor-opleiding (tot 22-25 jaar) volgden vaak vijf tot tien praktijkjaren als werknemer in een studio of als zelfstandige zonder personeel. Tussen 30 en 35 jaar dwingen persoonlijke beslissingen (kinderen, hypotheek, uurprijs, …) tot een aanpassing van de carrière. Enkele mogelijkheden zijn zelfstandig worden, doorgaan als senior studio manager, onderwijs gaan geven, of van beroepenveld veranderen. Een vergelijkbare keuze wordt nogmaals gemaakt door ontwerpers rond hun vijftigste levensjaar. Komt dit praktische patroon ook in andere beroepen voor, en is hier onderzoek naar gedaan?

Deze reader combineert artikelen uit human resource management met analyses van carrières binnen de sector ‘kunst en vormgeving’. De vijf artikelen in deze reader geven aan dat carières met behulp van  verschillende modellen beschreven kunnen worden, en dat het bovenstaande praktische patroon past in deze modellen. Het doel is om fundamenteel inzicht in de ontwikkeling van een carrière te krijgen, en daarmee verder onderzoek te stimuleren.
Deze reader hoopt bij te dragen aan de discussie over het carrièreverloop van (grafisch) ontwerpers. Deze discussie is nodig voor de inrichting van het huidige curriculum en in het bijzonder het maatwerk dat een opleiding kan bieden aan alumni en beroepenveld op verschillende momenten in een carrière.

Inhoud:

Sherry E. Sullivan, Yehuda Baruch
Advances in Career Theory and Research: A Critical Review and Agenda for Future Exploration
pp 1542-1544, 1549, 1550 uit:
Journal of Management no. 35, Sage, 2009

Najung Kim, Douglas T. Hall
Protean Career Model and Retirement
pp 4-15 uit: Oxford Handbook of Retirement, Oxford: Oxford University Press, 2012

Frans Meijers
The development of a Career Identity
pp 191-207 uit:
International Journal for the Advancement of Counselling no. 20, Kluwer, 1998

Dawn Bennett
Academy and the Real World: Developing realistic notions of career in the performing arts
pp 309-327 uit:
Arts and Humanities in Higher Education no. 8, Sage, 2009

Ruth Bridgstock
Not a dirty word: Arts entrepreneurship and higher education
pp 1-16 uit:
Arts and Humanities in Higher Education no. 2-3, Sage, 2013

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)


LVR – reader lectoraat visuele retorica 2006-2013

december 16, 2013

reader lectoraat visuele retorica omslag v1.1

Reader lectoraat visuele retorica 2006-2013
Samenstelling: Karel van der Waarde

Lectoren worden aangesteld voor een periode die beperkt is tot drie of vier jaar. Het lectoraat Visuele Retorica heeft drie periodes bestaan. De lector in de eerste periode van april 2003 tot december 2005 was Hugues Boekraad. Karel van der Waarde was zijn opvolger, en was vanaf april 2006 tot en met december 2013 twee periodes als lector verbonden aan AKV | St.Joost, Avans Hogeschool.
Deze reader toont hoe het lectoraat beschrijvingen van de beroepspraktijk maakte vanaf de eerste interviews met beroepsbeoefenaren in 2006 tot een gepubliceerd discussiemodel van de ontwerppraktijk in 2012. Lector Karel van der Waarde was in alle gevallen (een van) de auteur(s).

Inhoud:

Karel van der Waarde
On graphic design: listening to the reader?
pagina 3-41 uit:
On graphic design: listening to the reader?
Breda: Research Group Visual Rhetoric, Avans Hogeschool, AKV | St.Joost 2009

Karel van der Waarde
Visual communication for medicines: malignant assumptions and benign design?
pagina 40-68 uit:
Visible Language 44.1
Providence (RI): Rhode Island School of Design 2010

Karel van der Waarde, Maurits Vroombout
Communication Design Education: could nine reflections be sufficient?
pagina 8-35 uit:
Special issue of Visible language on ‘Envisioning a future of Design education’ 46.1/2
Providence (RI): Rhode Island School of Design 2012

Karel van der Waarde
Typographic dimensions and conventional wisdom: a discrepancy?
pagina 67-74 uit:
Technical Communication. First Quarter 1999. February
Arlington (VA): Society for Technical Communication 1999

Karel van der Waarde
Designing Information about Medicines: The role of visual design
pagina 112-124 uit:
‘Selected readings of the 5th Information Design International Conference. Research and Practice.’
São Paolo: The Brazilian Society of Information Design 2013

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)


EKV – 10 december – studiemiddag onderzoek in grafisch ontwerpen

december 6, 2013

 

 

plaatjeWilma

EKV-studiemiddag over onderzoek in grafisch ontwerpen
10 december | 2013 | 14.00 u – 16.00 u
LOCATIE: Auditorium AKV|St.Joost, Beukenlaan 1, 4854 TA Breda

Sprekers
Jan Middendorp, Karel van der Waarde

Deze studiemiddag staat in het teken van het afscheid van Karel van der Waarde, lector aan AKV|St.Joost van 2006 t/m 2013.
Het thema van deze middag is onderzoek.

Het begrip onderzoek was altijd al vanzelfsprekend als onderlegger voor de artistieke praktijk. In ons kunstonderwijs is dat veelal een onderzoek van eigen identiteit en positie, en onderzoek als proces om tot een werk te komen. Snelle technologische ontwikkelingen, de steeds complexer wordende samenleving en de gevolgen daarvan voor de kunsten leiden tot nieuwe invulling van het onderzoeksbegrip in het kunstonderwijs. Onderzoeksvaardigheden zijn onmisbaar voor iedere student.

Programma
14.00 uur Paul Rüpp – Voorzitter College van Bestuur
Onderzoek in het hbo-onderwijs
14.15 uur Jan Middendorp
Onderzoeken < > maken
15.00 uur Karel van der Waarde
Grafisch ontwerp: effectief en mooi?
15.45 uur Femke den Boer – Directeur AKV|St.Joost
Kunst en onderzoek
16.00 uur Afscheidsborrel

Jan Middendorp is als zelfstandig publicist en grafisch ontwerper werkzaam in Berlijn. Zijn bekendste boeken zijn Dutch Type en Ha, daar gaat er een van mij! en De vorm van tekst. Hij publiceerde artikelen in tal van internationale designtijdschriften en werkte als redacteur en consultant voor letteruitgeverijen en -distributeurs. Hij was gastdocent visuele communicatie in België, Dubai en Venezuela en doceert aan het Plantin Instituut voor Typografie in Antwerpen en Kunsthochschule Weißensee in Berlijn.

Karel van der Waarde studeerde grafisch ontwerpen aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Na een Masters-studie in Informatie-vormgeving aan de Polytechnic van Leicester voltooide hij een doctoraat aan de Universiteit van Reading in 1994. Zijn dissertatie ‘An investigation into the suitability of the graphic presentation of patient package inserts’ beschrijft de achtergronden van het grafische ontwerp van medische bijsluiters. In 1995 startte hij een bedrijf dat zich richt op het onderzoeken van visuele informatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen en testen van informatie over medicijnen voor patiënten, artsen en apothekers. Karel van der Waarde was van juni 2006 tot december 2013 verbonden aan het Lectoraat Visuele Retorica van AKV|St.Joost in Breda.

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst wordt een reader gepresenteerd met teksten van Karel van der Waarde.

Een studiemiddag voor alle docenten en studenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden. De lezingen en discussies worden gehouden in het Nederlands. This seminar will be in Dutch. For translation please paste this message into translate.google.nl

MEER INFORMATIE?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370


LVR – onderzoeksverslag pictogrammen

april 2, 2013

GerhardJoksch

In vervolg op zijn artikel over de ontwikkeling van pictogrammen reisde LVR-onderzoeker Wibo Bakker  naar Ulm en interviewde daar Martin Krampen (Semioticus enDocent aan Fh Ulm) en  Gerhard Joksch (ontwerper van de pictogrammen voor de Olympische Spelen in München in 1972). De onderzoeksresultaten tonen aan dat een aantal aannames over pictogrammenontwerp zoals die in de literatuur beschreven zijn niet overeenkomen met de resultaten van dit onderzoek, en aantoonbaar onjuist zijn.

MEER INFORMATIE?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370


LVR – publicatie Iridescent

maart 29, 2013

sb513514b86cdd0

Pictopolitics: Icograda and the development of pictograms’, Dr. Wibo Bakker

Dit artikel – resultaat van een project dat Wibo Bakker voor LVR uitvoerde – is deze maand door het peer reviewed tijdschrift Iridescent (Icograda Journal of Design Research) gepubliceerd. Bakker onderwerpt de ontstaansgeschiedenis van pictogrammen die gerelateerd zijn aan wereldtentoonstellingen en Olympische spelen aan een kritisch onderzoek. Hij komt daarbij mede op basis van nieuw materiaal tot verschillende nieuwe inzichten.

link naar het volledige artikel