LFO – 18 april – The Dam as a site of Memory

april 17, 2012

Lecture by Flip Bool as part of the VIVID Conference (Value Increase by Visual Design)
Wednesday April 18th 2012, Solent Conference Centre, Southampton, UK

LECTURE SUMMARY
The Dam square is not only the historic heart of Amsterdam, it is also the nation’s epicentre. Its 4.5 acres, paved with 2.5 million cobble-stones, are associated with many events and memories. It is a force field of architecture, culture, entertainment, and of political and economic power.  Since time memorial, it has been the place to celebrate, parade, demonstrate, and remember.

Between 1984 and 1992, the French historian Pierre Nora published his Les lieux de mémoire. The Dam in Amsterdam is one of the locations in the Netherlands most deserving of the epithet ‘lieu de mémoire’ or ‘site of memory’. Playing such an important part in our collective memory, the square has obviously been photographed numerous times over the past century and a half. From royal weddings and inaugurations, the shooting incident and liberation festivities in 1945 to the ‘noise concert’ following the murder of Theo van Gogh in 2004.

Flip Bool — Professor of Photography, AKV|St. Joost, Avans University and Senior Curator Collections & Research of the Nederlands Fotomuseum — and a team of co-workers have studied all those photographs. Together, these images provide a rich picture of this special location, its changing appearance over the years, and its social function. Bool’s selection from these thousands of photos also presents a unique overview of the history of Dutch photography. The results of this research into the photographs of the Dam will be presented on 1 October 2012, when the website AmsterdamDam will become digitally accessible.

More info

A printed folder is available via Wilma Diepens
E: secretariaat>EKV@avans.nl

=====

Photograph shown on top of item: A.A. Favier, Overview of the later Dam square with the so-called Commandants House in the centre, ca. 1903-1910. Taken from the roof of the Royal Palace. Coll. Rijksmuseum, Amsterdam


LFO – 10 april – fotografie van de snelweg

april 12, 2012

Lezing Flip Bool
Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving geeft ondersteuning en advies aan een samenwerkingsproject van Atelier PAN (Pieter van Kruysbergen en Douwe Boonstra) waarin een nieuwe visie op snelwegen wordt onderzocht. In samenwerking met studenten van diverse HBO opleidingen waaronder AKV|St.Joost en de academie voor Bouw&Infra van Avans Hogeschool. Op 10 april 2012 gaf Flip Bool een lezing als onderdeel van een workshop in het kader van dit project. De notities bij de lezing zijn als pdf te downloaden:

FlipBool_wegenvanpapier20120410rev.pdf

Project A58 – Atelier PAN, klokgebouw Eindhoven
Ondanks het feit dat de Nederlandse snelwegen deel uitmaken van onze openbare ruimte wordt hun ruimtelijke kwaliteit verwaarloosd. Wegtracés werden lange tijd door planners en beleidsmakers, mede ten gevolge van het minimale maatschappelijke draagvlak, als complexe planologische ingreep beschouwd of simpelweg over het hoofd gezien (Tilburg-Goirle). Snelwegen golden als een noodzakelijk kwaad en werden als een ruimtelijke gedoogzone behandeld. Een wildgroei van perifere bebouwing en het verslonzen van de ruimtelijke kwaliteit van de doorgaande routes was het resultaat. Non-places, restzones omgeven door muren en zonder ruimtelijke- of verblijfskwaliteit.

Wanneer het mogelijk is de problemen van veiligheid, luchtvervuiling, verkeerslawaai en trillingen, die nu door het wegverkeer worden veroorzaakt, met technische innovaties op te lossen, dan worden wegen een aantrekkelijk (verblijfs)gebied. Dan is het niet meer nodig wegen te verstoppen achter geluidsschermen en steden hoeven niet langer de weg de rug toe te keren.

De geschiedenis leert ons dat een mooie en functionele snelweg het resultaat is van een door kunst gevoede ingenieurspraktijk. De huidige opgaven in de openbare ruimte zijn zo complex dat een integrale benadering (op en binnen uiteenlopende schaalniveaus; Nationaal, regionaal, lokaal) van de problematiek de beste mogelijkheden biedt. Binnen dit overzicht worden een aantal locaties bepaald en afgebakend om vervolgens uitvoerig onderzocht te worden. Hierbij worden zowel concrete als visionaire uitgangspunten geformuleerd als onderzoeksvragen gesteld.

Atelier PAN biedt een podium voor een eerste verkenning. Het resultaat vormt een mooie basis voor het formele inpassingstraject, waarbij de meerwaarde zit in het gebeidsoverstijgend beschouwen van de deeloplossingen. De A58/E312 snelweg als laboratorium voor een innovatieve en ‘intelligente’ weg, een nieuw paradigma voor een mooie snelweg. De eerste resultaten van het onderzoeksatelier zullen worden gepresenteerd middels fotografie, video, animaties en maquettes tijdens de Dutch Design Week in oktober 2012.

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370


EKV – 10 april – studiemiddag narrativiteit

april 3, 2012

EKV-studiemiddag
Narrativiteit: De kunst van het verhalen vertellen, deel 3

Dinsdag 10 april 2012, 14.00 – 17.00 uur
LOCATIE: Auditorium AKV Breda, Beukenlaan 1, 4854 TA Breda

INTRODUCTIE OP HET THEMA
In het studiejaar 2011-2012 organiseert het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving een drietal studiemiddagen rondom het thema narrativiteit. Voor deze derde en afsluitende studiemiddag over narrativiteit zijn twee gerenommeerde beeldmakers uitgenodigd: Roy Villevoye (1960) en Barbara Visser (1966). Op basis van eigen werk zullen zij belichten welke rol(len) narrativiteit in hun beroepspraktijk speelt.

Voor zijn bijdrage aan deze studiemiddag zal Roy Villevoye twee korte videofilms als uitgangspunt hanteren: Jac & Jeri, 2001 en Video Message, 2009
De presentatie van Barbara Visser wordt gevolgd door vertoning van haar recent gerealiseerde documentaire C.K. over de boekhouder die in 2009 bijna zestien miljoen euro verduisterde bij het voormalige Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst.

Roy Villevoye
ging eind jaren ’80 na een succesvolle carrière als schilder op zoek naar een nieuwe invulling van zijn kunstenaarschap. Hij vond inspiratie op zijn reizen buiten Europa, onder meer naar het Indonesische Papua, de voormalige Nederlandse kolonie Nieuw Guinea.
Samen met Jan Dietvorst maakte Villevoye in Papua een aantal lange en kortere filmwerken. Ze betrekken de kijker heel direct bij hun ontmoeting met de Asmat-bevolking.

Barbara Visser
publiceerde in 2006 een overzicht van haar werk in boekvorm onder de titel “Barbara Visser is er niet bij” en had een tentoonstelling in Museum De Paviljoens in Almere. De tentoonstellingstitel ‘Vertaalde werken/Translated Works: Barbara Visser 1990-2006’ verwijst naar haar streven om de presentatievorm van een werk mede te laten bepalen door de context waarin dit wordt gepresenteerd. Plaats, tijd, kennis en ervaring van de toeschouwer zijn in haar werk veelal locatiegebonden of ‘site specific’.

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

Een studiemiddag voor alle studenten en docenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden. De lezingen worden gehouden in het Nederlands.


LFO – 13 maart – lezing “historici kunnen slecht kijken”

maart 16, 2012

overbrengen van de urnen van de nieuwe kerk naar het monument

Lezing door lector Flip Bool

De geschiedenis van de Dam gezien door de ogen van vele fotografen. Het is een simpel gegeven, maar kom er maar eens op. Met deze gedachte verlieten veel toehoorders afgelopen dinsdagavond 13 maart de zaal van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Flip Bool, senior collecties & onderzoek van het Nederlands Fotomuseum en lector fotografie aan AKV|St. Joost, Avans Hogeschool, gaf daar een eerste presentatie van zijn digitale project De fotografie en de Dam als plaats van herinnering dat op 1 oktober 2012 officieel wordt gepresenteerd.

Lees het volledige verslag van de lezing via: www.verspers.nl

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370


LFO – 22 maart – opening tentoonstelling

maart 12, 2012

De stad, de rivier en Peter Pan
Foto-Expositie: 23 mrt t/m 11 mei, werkdagen van 11.00 t/m 16.00 uur (toegang gratis)
Opening op 22 maart, 17.30 u door Flip Bool, lector Fotografie aan AKV St. Joost, Breda en senior curator Collections and Research, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.
Sinds 1990 werkt Guus Rijven als docent fotografie aan de KABK. Al ruim twee decennia levert hij jaarlijks een groep veelbelovende nieuwe fotografen af. In juli van dit jaar neemt hij echter, enigszins onder dwang – hij heeft de eervolle leeftijd van 65 bereikt, afscheid van zijn werk als docent. Dit wil echter niet zeggen dat hij klaar is voor de geraniums, zijn goede oog voor steelse ogenblikken en zijn inzicht in het stadse leven maken dat zijn werk nog steeds springlevend en verrassend is. Tijd dus voor een tussenstand, vooral geen eindoverzicht.


LFO – Rijksmuseum werkt mee aan AmsterdamDam

maart 1, 2012

Webarchief – AmsterdamDam binnenkort online!

Archiefbeelden van de Dam uit de website van het Rijksmuseum worden gekoppeld aan de website AmsterdamDam van het Expertisecentrum Kunst & Vormgeving. Het Rijksmuseum is hiermee de zevende samenwerkingspartner in dit project. Eerder werd samenwerking overeengekomen met: Nederlands Fotomuseum, Hollandse Hoogte, Maria Austria Instituut, Nationaal Archief/Spaarnestad Photo en Stadsarchief Amsterdam. Over enkele weken worden de eerste onderdelen zichtbaar. Op 1 oktober 2012 – de tweehonderdste verjaardag van de Academie voor Kunst & Vormgeving – is de website voltooid!

Abonneer uzelf op de AmsterdamDam nieuwsbrief

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

afbeelding: Gezicht op de Dam in Amsterdam, fotograaf: George Hendrik Breitner, (Rotterdam 1857-09-12 – Amsterdam 1923-06-05) (toegeschreven aan),  Collectie foto’s, Objectnummer RP-F-K89497


LFO – website AmsterdamDam

februari 21, 2012

Webarchief – AmsterdamDam binnenkort online !

De Dam in Amsterdam is een van de Nederlandse locaties die het epitheton ornans ’lieu de mémoire’ het meeste verdient. Dit plein kan worden omschreven als de navel van ons land, waar (politieke en economische) macht, kerk en collectieve herinnering een symbiose aangaan of zich dialectisch tot elkaar verhouden. Het is dan ook geen wonder dat de geschiedenis van de Dam sinds 1839 fotografisch rijk is gedocumenteerd. Naast deelstudies over specifieke gebouwen, monumenten of gebeurtenissen is er echter nooit onderzoek gedaan naar de fotografische beeldvorming over  dit ‘plein der pleinen’ als geheel.

Onderzoek naar de genius loci is geen doel op zich, maar beoogt een nieuw licht te werpen op de geschiedenis van de Nederlandse fotografie en de beeldvorming met betrekking tot onze nationale identiteit – een van de speerpunten binnen het lectoraat fotografie aan AKV|St. Joost Avans Hogeschool.

De website wordt een omvangrijke beeldbank met koppeling naar zes foto archieven. Over enkele weken worden de eerste onderdelen zichtbaar. Op 1 oktober 2012 – de tweehonderdste verjaardag van de academie voor kunst en vormgeving – is de website voltooid!

Abonneer uzelf op de AmsterdamDam nieuwsbrief

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370