EKV – reader Narrativiteit

december 8, 2014

reader-narrativiteit-omslag

Narrativiteit
samenstelling Flip Bool, Karel van der Waarde, Camiel van Winkel
met medewerking van Michiel van Opstal, Rik Suermondt

In het studiejaar 2011-2012 werden vier bijeenkomsten georganiseerd met ‘Narrativiteit’ als leidend thema. Narrativiteit of het vertellen van verhalen is een belangrijk onderwerp in het actuele kunstdebat. In eerste instantie roept dit begrip associaties op met disciplines waarin fictie en tijd een cruciale rol spelen. Op het gebied van de taal is dit vooral de roman, met het theater en de film als beeldende equivalenten. Een roman kent een tijdsverloop en een ontknoping, zoals dat ook geldt voor een toneelstuk of een speelfilm. De essentie ervan wordt pas ervaren na het omslaan van de pagina’s in een boek, scenes die zich achtereenvolgens op het toneel afspelen of elkaar opvolgende bewegende beelden.
Narrativiteit in het domein van de beeldende kunsten heeft zich lang gemanifesteerd door methodes te ontlenen aan de roman, het theater of de film. Met name op het gebied van de fotografie resulteerde dit onder meer in verhalende ‘fotoromans’ of ‘fotosequenties’ met teksten, zoals Ed van der Elsken’s fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés (1956) of het werk van de Amerikaanse fotograaf Duane Michals sinds eind jaren zestig. Zonder begeleidende of toelichtende teksten kan narrativiteit zich echter ook binnen één enkel, stilstaand beeld afspelen, zoals theater en film zich aan narrativiteit kunnen onttrekken. De uiterst zorgvuldig geënsceneerde en in lichtboxen gepresenteerde foto’s van Jeff Wall zijn wat dit betreft even illustratief als de videofilms van Arnout Mik.

Deze reader is bedoeld ter begeleiding van de vier studiemiddagen over ‘Narrativiteit’ in het domein van verschillende kunsten. De samenstelling kostte in die zin nogal wat hoofdbrekens omdat er veel is geschreven over narrativiteit of narratologie vanuit het perspectief van de literatuur en de film, terwijl het aantal publicaties over andere beeldende disciplines relatief beperkt is. De teksten zijn qua (theoretisch) niveau zo gekozen dat deze reader academiebreed gebruikt kan worden.

Inhoud:

Paul Cobley
The Rise and Rise of the Novel
pagina 57-87 uit:
Narrative, Londen/New York: Routledge 2001

David Bordwell, Kristin Thompson
Narrative as a Formal System
pagina 78-86, 90-97, 100-104 uit:
Film Art. An Introduction, New York: McGraw-Hill 2010 (9e editie)

Dirk Lauwaert
Over het vertellende beeld
pagina 88-95 uit:
Artikels, Brussel: Yves Gevaert 1996

Bence Nanay
Narrative Pictures
pagina 119-129 uit:
The Journal of Aesthetics and Art Criticism 67, nr. 1, 2009

Jan Baetens
Is a Photograph Worth a Thousand Films?
pagina 143-148 uit:
Visual Studies 24, nr. 2, 2009

Söke Dinkla
The Art of Narrative. Towards the Floating Work of Art
pagina 27-42 uit:
Martin Rieser / Andrea Zapp (red.), New Screen Media: Cinema/Art/Narrative New screen Media, Londen: British Film Institute 2002

Flip Bool
Stories of Mr. Wood
pagina 18 uit:
HTV no. 69, 2007

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 9,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)


LFO – www.amsterdamdam en Amsterdam Museum

maart 29, 2013

59433-625-505

Het geluid van Amsterdam: soundscape en website
Persbericht Amsterdam Museum: “Vanaf 27 maart is het schilderij van de Dam van Breitner, dat de afgelopen maanden in het Stedelijk heeft gehangen, weer terug in het Amsterdam Museum. En nu met geluid! Voor dit schilderij uit ca. 1898 staat een installatie waarmee bezoekers kunnen luisteren naar de geluiden die eind 19de eeuw of in de jaren ’30 van de 20ste eeuw geklonken hebben op de Dam. Concreet is als uitgangspunt gekozen voor de jaartallen 1895, 1935 en 2012.”

Conservator Annemarie de Wildt over AmsterdamDam:

“Al kijkend spelen met het verleden van de Dam kan sinds een tijdje online op de mooie website De Dam als plaats van herinnering. Ongeveer 800 foto’s uit verschillende collecties tonen de objecten, standpunten, gebruikers en gebeurtenissen van de Dam. Het plein is al eeuwenlang het middelpunt van de stad, toneel van het dagelijks leven en van uitzonderlijke evenementen. Dankzij culturele producten als de geluidsinstallatie in het Amsterdam Museum en de website over de Dam zijn er weer wat lagen in de geschiedenis van deze plek te ontdekken.”

link naar de site van Amsterdam Museum


EKV – 29 januari – studiemiddag Fotografische standpunten

januari 17, 2013

04_©HvdM_Raalte_0910

29 januari 2013 | 14.00 u – 16.00 u
EKV-studiemiddag over Fotografische standpunten
Auditorium AKV | St. Joost, Breda

Sprekers
Flip Bool, Hans van der Meer, Martine Stig

Het thema van deze EKV-middag werd gekozen vanwege het afscheid van Flip Bool als lector fotografie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Flip Bool was lector fotografie aan AKV|St.Joost tot 31 december 2012. Fotografische standpunten en het begrip identiteit zijn vanaf het begin speerpunten geweest binnen het lectoraat en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

Hans van der Meer en Martine Stig – twee gerenommeerde fotografen/beeldmakers – geven letterlijk en figuurlijk in hun werk op een geheel eigen en bijzondere wijze vorm aan het begrip ‘fotografische standpun­ten’.

Programma
14.00 uur Flip Bool
Introductie op het programma
14.30 uur Hans van der Meer
Allemansland, niemandsland, achterland
15.15 uur Martine Stig
De stad als decor

16.00 uur Frans van Kalmthout, namens het College van Bestuur
16.15 uur – Afscheid van lector Flip Bool

Een studiemiddag voor alle docenten en studenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden. De lezingen en discussies worden gehouden in het Nederlands.
This seminar will be in Dutch. For translation please paste this message into translate.google.nl

MEER INFORMATIE?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

foto: Hans van der Meer, Nederland uit voorraad leverbaar, Raalte, 2012


EKV – 1 oktober 2012

december 14, 2012

Beknopte videopresentatie
Ter gelegenheid van de uitgave van de gedrukte publicatie van de lectorale rede van Rudi Fuchs bij deze de videosamenvatting van de ketenuitreiking.

(c) projectgroep Avans200


EKV – 20 November – studiemiddag De mythe van Rodin

november 13, 2012

20 november 2012 | 14.00 u – 17.00 u
EKV-studiemiddag  over de mythe van Rodin
collegezaal AKV|St.Joost, ‘s-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard

Sprekers
Flip Bool, Arnoud Holleman en Frits Scholten

Volgend jaar verschijnt bij uitgeverij ROMA publications het boek ‘Ik en Rodin’ van beeldend kunstenaar en schrijver Arnoud Holleman. Het is een bundeling van teksten waarin Holleman de ‘mythe van Rodin’ bestudeert vanuit zijn eigen praktijk als beeldend kunstenaar en schrijver. Van 2006 tot en met 2008 deed Holleman zijn onderzoek als lid van de kenniskring van het lectoraat beeldende kunst onder leiding van Camiel van Winkel. Op deze middag geeft Arnoud Holleman een presentatie van zijn onderzoek en vertoont hij zijn film Immovably Centred, aangevuld met lezingen van Flip Bool en Frits Scholten.

Programma
14.00 uur – Flip Bool
• Introductie op het programma
• Rodin en de fotografie
14.20 uur – Arnoud Holleman
De mythe van Rodin
15.00 uur – Pauze
15.15 uur – Frits Scholten
Vernieling en restauratie van de Denker van Rodin in de collectie van het Singer Museum Laren
16.00 uur – Vertoning van de film Immovably Centred van Arnoud Holleman

Een studiemiddag voor alle docenten en studenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden.
De lezingen en discussies worden gehouden in het Nederlands.


LFO – 12 oktober – www.amsterdamdam.nl

oktober 15, 2012

Op vrijdag 12 oktober 2012 presenteerde Flip Bool – ter gelegenheid van zijn afscheid als senior collecties en onderzoek van het Nederlands Fotomuseum – zijn website over de geschiedenis van de Dam in foto’s. De site werd gebouwd door zeven medewerkers van het lectoraat fotografie van akvstjoost, Avans Hogeschool onder leiding van lector Flip Bool.

Zeven beeldbanken
Deze site omvat een selectie van 800 foto’s van de Dam, bijeengebracht uit zeven online archieven. Deze verzameling is voorzien van trefwoorden, op meervoudige wijze ontsloten via standpunten, fotografen, jaar van opname, etc. en via toelichtingen in onderling verband gebracht.

Zoeken
U kunt zoeken op objecten, gebruikers, gebeurtenissen en standpunten. Het hart van de site wordt gevormd door 40 beeldverhalen, geschreven door lector fotografie Flip Bool. Er zijn gestructureerde alfabetische ingangen, een chronologie en een bibliografie. Maar de site nodigt tevens uit tot associatief dwalen door de fotocollectie.

Surf naar: www.amsterdamdam.nl

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370


EKV – Reflectie, onderzoek en theorie voor grafisch ontwerpen: een situatieschets

juni 1, 2012

Henk Borgdorff, Peter Sonderen (redactie)
Denken in kunst: Theorie en reflectie in het kunstonderwijs

In Denken in kunst gaan elf kunstlectoren uit het Nederlands kunstonderwijs in op de vraag hoe theorie en reflectie functioneren ten opzichte van de praktijk van de kunsten. Welke rol spelen theorie en reflectie in het hedendaagse discours waarin onderzoek steeds belangrijker wordt?
In deze bundel geven de elf kenners van het onderzoek in en naar de kunsten, antwoord om het gesprek over de toestand en toekomst van het kunstonderwijs zelf op gang te brengen. Daarmee is Denken in kunst het begin van het debat dat in het Nederlandse kunstonderwijs actueel is.

Inhoud
Henk Borgdorff en Peter Sonderen: Introductie
Peter Sonderen: De theorie van het maken in de kunst: een gnoseologia alternativa
Jeroen Boomgaard: Het zoeken van regels die niet bestaan
Janneke Wesseling: Hoe denkt de kunstenaar? Theorie en reflectie in het kunstonderwijs
Karel van der Waarde: Reflectie, onderzoek en theorie voor grafisch ontwerpen: een situatieschets
Geert Lovink: Boor de passie aan! Theorie en onderwijs in het nieuwe mediatijdperk
Peter Peters: Woorden van hout. Voorbij het dualisme van theorie en praktijk in het kunstvakonderwijs
Pascal Gielen: Artistieke praxis en de neoliberalisering van de onderwijsruimte
Albert van der Schoot: Ook met je hoofd kun je studeren
Diederik Schönau: Kunstenaarschap en kunstdocentschap
Henk Slager: De agonistische academie
Henk Borgdorff: Onderzoek in het kunstonderwijs

Publicatie
Editors: Henk Borgdorff, Peter Sonderen
160 pagina’s, Mei 2012
ISBN 978 90 8728 140 3
€ 19,95

Meer informatie?
http://lup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789087281403

of: zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370